Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Zapraszamy XIV Rodzinny Rajd Rowerowy 07.07.2012

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu zaprasza 07.07.2012r. wszystkich chętnych do wzięcia udziału w XIV Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Tegoroczna trasa przebiegać będzie przez Grojec i Osiek.
- wyjazd z Oświęcimia - parking Bulwary godz. 10:00
- półmetek Boisko sportowe LKS Brzezina Osiek ok. 11:30
- meta Oświęcim Stadion MOSiR ok. godz. 13:40
Zapisy od dnia 02.07.2012. Punkty sprzedaży biletów w cenie 10 zł:
- Stadion MOSiR ul. Legionów 15,
- Kryta Pływalnia MOSiR ul. Chemików 2,
- Salon Rowerowy Zaborze ul. Rowerowa 10
- Oświęcimskie Centrum Kultury ul. Śniadeckiego 24,
- Sklep Rowerowy As-Ben ul. Jana Bosko 10
- Sklep Puma i Lee Cooper, ul. Zaborska 8 (naprzeciwko placu słonecznego)
oraz na starcie w dniu rajdu w miarę wolnych miejsc od godz. 9:00 do 9:45 w cenie 11 zł.
W cenie biletu:
- koszulka,
- woda do picia oraz przekąska na półmetku,
- posiłek na mecie,
- ubezpieczenie.

Na mecie Rajdu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował wiele atrakcji: loteria z atrakcyjnymi nagrodami oraz konkursy na najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu i najmłodszego uczestnika rajdu, który samodzielnie przejechał cały dystans (do wszystkich konkursów potrzebny jest dokument potwierdzający datę urodzenia uczestnika)

Regulamin na stronie MOSIR w zakładce IMPREZY MOSIRU


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

REGULAMIN

XIV Rodzinny Rajd Rowerowy

07 lipca 2012r.

Oświęcim – Osiek – Oświęcim

pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim

____________________________________________________________ 1. Cel imprezy:

 • rozwijanie aktywności sportowej ogółu mieszkańców;

 • upowszechnianie kolarstwa jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku;

 • integracja społeczności lokalnej.


 1. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

32-600 Oświęcim, ul. Legionów 15


 1. Komitet organizacyjny w składzie:

Agata Gworek, Marzena Magda, Zbigniew Krystian, Arkadiusz Domasik, Agnieszka Wiertel, Anna Mąsior, Edyta Burman


 1. Termin i miejsce:

- okolice Oświęcimia, 07 lipiec 2012 r.

- trasa długości 27,4 km


 1. Zabezpieczenie trasy:

5.1 Trasę RRR zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, wolontariuszy, służb porządkowych przy współpracy policji, straży miejskiej, ochotniczej straży pożarnej

5.2 Osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone:

a) komitet organizacyjny – identyfikatorami imiennymi noszonymi w widocznym miejscu na ubraniu i koszulkami z napisem Organizator;

b) wolontariusze – identyfikatorami imiennymi noszonymi w widocznym miejscu na ubraniu lub koszulkami z napisem Organizator;

c) służby porządkowe – koszulkami w odmiennym kolorze z dużym napisem na plecach ORGANIZATOR.


 1. Zasady uczestnictwa:

  1. W RRR mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower wyprodukowany pomiędzy 1775r. a 2012 r.

  2. Każdy uczestnik RRR musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.

  3. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w RRR jedynie pod opieką rodziców lub wyjątkowo innych osób pełnoletnich ponoszących pełna odpowiedzialność za dziecko.

  4. Wszystkich uczestników RRR obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego oraz poleceń organizatorów wyróżnionych dodatkowo koszulkami rajdowymi w odmiennym kolorze z napisem „ORGANIZATOR” na plecach. Ponadto służbami porządkowymi są strażacy z ochotniczych Straży Pożarnych z okolic Oświęcimia.

  5. W czasie startu na całej trasie, a także w czasie zakończenia uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia, pogoda ducha i pomoc wszystkim innym współuczestnikom RRR.

  6. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie; uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu pilotującego i nie powinni zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd.

  7. Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy RRR w otrzymanej od organizatora koszulce.


 1. Świadczenia organizatorów:

  1. Każdy uczestnik RRR jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  2. Organizator zapewnia udział pomocy technicznej oraz ratownika medycznego jadącego karetką za uczestnikami Rajdu.

  3. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu RRR.

  4. Kolumna uczestników RRR rozpoczyna się samochodem PILOTA RAJDU a kończy przejazdem karetki. Osoby wyprzedzające pilota i jadące za karetką jadą na własną odpowiedzialność.

  5. Organizator zapewnia pomoc przy pokonywaniu przeszkód terenowych oraz tempo jazdy dostosowane do możliwości KAŻDEGO uczestnika.

  6. W momencie zapisu każdy uczestnik otrzyma koszulkę rajdową oraz kupon konkursowy.

  7. Na półmetku każdy uczestnik otrzyma od organizatorów napój, a na mecie gorący posiłek.

  8. Organizator zapewnia pomoc serwisu rowerowego, w wypadku awarii roweru uczestnik rajdu pokrywa koszty części zamiennych a serwis wymienia bezpłatnie.

  9. Dla osób słabszych kondycyjnie jest możliwość skorzystania z dowozu do mety rajdu minibusem


 1. Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenia przyjmowane są wraz z wpisowym w wysokości 10 zł w wyznaczonych punktach miasta na kilka dni przed rajdem oraz w dniu rajdu od godziny 9.00 do 9.45 na starcie w cenie 11 zł.

  2. W przypadku wyczerpania koszulek w przeddzień RRR sprzedaż w dniu Rajdu nie będzie organizowana.

  3. Wpisując się na listę uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez organizatorów rajdu w zakresie koniecznym do obsługi RRR.

  4. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, co jest podyktowane m.in. ilością przygotowanych koszulek itp.

8.5 Osoby biorące udział w Rajdzie bez biletu i koszulki nie są uczestnikami RRR.


 1. Przewidywany harmonogram RRR:

- 9.00 do 9.45 - przyjmowanie zapisów

- 10.00 wyjazd na trasę (I etap) Oświęcim – Osiek – długość 14,5 km

- 11.15 – 12.30 odpoczynek tzw. półmetek na boisku sportowym LKS Brzezina Osiek

- 12.30 – wyjazd na trasę (II etap) Osiek – Oświęcim długość 12,9 km

- od 13.40 udział w festynie na mecie na stadionie MOSiR, ul. Legionów 15


 1. Zasady udziału w konkursach:

  1. W konkursach na mecie mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy przestrzegali na trasie postanowień niniejszego regulaminu. W szczególności pozbawione tego prawa będą osoby, które na trasie wyprzedzały wóz prowadzący, powodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników, zaśmiecały trasę rajdu i jej otoczenie.

  2. Rozstrzygnięte będą na mecie konkursy na podstawie dowodów tożsamości m.in.:

 • na najmłodszego uczestnika jadącego samodzielnie (na podstawie dokumentów potwierdzających datę urodzenia);

 • na najmłodszego uczestnika imprezy (na podstawie dokumentów potwierdzających datę urodzenia);

 • na najstarszego uczestnika imprezy (na podstawie dokumentów potwierdzających datę urodzenia);

 • oraz wiele innych zabaw i konkursów.

  1. Na mecie wśród uczestników rozlosowane będą wszystkie nagrody rzeczowe.

  2. W konkursach i losowaniu mogą brać jedynie udział osoby obecne na zakończeniu imprezy. Po trzykrotnym bezskutecznym zaproszeniu do odbioru nagrody, nagroda rozlosowana będzie powtórnie.

  3. Uczestnik RRR w przypadku wylosowania nagrody nie uczestniczy w dalszej loterii.

  4. Nagrody główne losowane są po zakończeniu loterii i biorą w nich udział ponownie wszyscy obecni uczestnicy RRR.Pliki do pobrania:

RegulaminXIVROdzinnegoRajduRowerowego.doc (Rozmiar: 149504 bajtów)
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)