Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Narty z MOSIR

Serdecznie zapraszamy miłośników jazdy na nartach/snowboardzie na wyjazd na narty !!!
TERMIN: 05.03.2016r.
MIEJSCE: Białka Tatrzańska
WYJAZD: 6:40 (parking przy OCK, przez Zasole Pętla)
ODJAZD: ok 15:00
KOSZT: 40 zł (transport, ubezpieczenie NNW)
ZAPISY: 01.-03.03.2016 r. w godzinach 8:00 - 14:30,
04.03.2016 r. w godzinach 8:00 - 11:00.
sekretariat MOSIR ul. Legionów 15, pok. 26

Serdecznie zapraszamy miłośników jazdy na nartach/snowboardzie na wyjazd na narty !!!
TERMIN: 27.02.2016r.
MIEJSCE: Białka Tatrzańska
WYJAZD: 6:40 (parking przy OCK, przez Zasole Pętla)
ODJAZD: ok 15:00
KOSZT: 40 zł (transport, ubezpieczenie NNW)
ZAPISY: 22.-25.02.2016 r. w godzinach 8:00 - 14:30,
                26.02.2016 r. w godzinach 8:00 - 11:00.
sekretariat MOSIR ul. Legionów 15, pok. 26 

Serdecznie zapraszamy miłośników jazdy na nartach/snowboardzie na wyjazd na narty !!!
TERMIN: 20.02.2016r.
MIEJSCE: Białka Tatrzańska
WYJAZD: 6:40 (parking przy OCK, przez Zasole Pętla)
ODJAZD: ok 15:00
KOSZT: 40 zł (transport, ubezpieczenie NNW)
ZAPISY: 15.-18.02.2016 r. w godzinach 8:00 - 14:30,
                19.02.2016 r. w godzinach 8:00 - 11:00.
sekretariat MOSIR ul. Legionów 15, pok. 26 

 

Serdecznie zapraszamy miłośników jazdy na nartach/snowboardzie na wyjazd na narty !!!

TERMIN: 13.02.2016r.
MIEJSCE: Białka Tatrzańska
WYJAZD: 6:40 (parking przy OCK, przez Zasole Pętla)
ODJAZD: ok 15:00
KOSZT: 40 zł (transport, ubezpieczenie NNW)
ZAPISY: 09.-11.02.2016 r. w godzinach 8:00 - 14:30,
                12.02.2016 r. w godzinach 8:00 - 11:00.
sekretariat MOSIR ul. Legionów 15, pok. 26

Serdecznie zapraszamy miłośników jazdy na nartach/snowboardzie na wyjazd na narty !!!

TERMIN: 06.02.2016r.

MIEJSCE: Białka Tatrzańska

WYJAZD: 6:40 (parking przy OCK, przez Zasole Pętla)

ODJAZD: ok 15:00

KOSZT: 40 zł (transport, ubezpieczenie NNW) 

ZAPISY: 02.-04.02.2016 r. w godzinach 8:00 - 14:30, 
                05.02.2016 r. w godzinach 8:00 - 11:00.
                sekretariat MOSIR ul. Legionów 15, pok. 26

Ferie 2016 r.

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

WYJAZD

POWRÓT

CENA

18.01.2016 r.

Rzyki

7:30

ok. 15:00

20 zł

19.01.2016 r.

Wisła Nowa Osada

7:00

ok. 15:00

30 zł

20.01.2016 r.

Korbielów

7:15

ok. 15:00

30 zł

21.01.2016 r.

Rzyki

7:30

ok. 15:00

20 zł

22.01.2016 r.

Żar

8:15

ok. 15:00

20 zł

23.01.2016 r.

Białka Tatrzańska

6:40

ok. 15:00

40 zł

25.01.2016 r.

Szczyrk

7:00

ok. 15:00

25 zł

26.01.2016 r.

Wisła Soszów

7:00

ok. 15:00

30 zł

27.01.2016 r.

Żar

8:15

ok. 15:00

20 zł

28.01.2016 r.

Szczyrk

7:00

ok. 15:00

25 zł

29.01.2016 r.

Istebna Zagroń

7:00

ok. 15:00

35 zł

30.01.2016 r.

Korbielów

7:15

ok. 15:00

30 zł

Zapisy będą przyjmowane w dni robocze od 7:00 do 15:00 (w dzień poprzedzający wyjazd do godz. 11:00)

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku złych warunków atmosferycznych oraz liczby uczestników mniejszej niż 20 osób 

Serdecznie zapraszamy miłośników jazdy na nartach/snowboardzie na pierwszy w tym roku wyjazd na narty !!!

TERMIN: 16.01.2016r.

MIEJSCE: Białka Tatrzańska

WYJAZD: 6:40 (parking przy OCK, przez Zasole Pętla)

ODJAZD: ok 15:00

KOSZT: 40 zł (transport, ubezpieczenie NNW) 

ZAPISY: 11-14.01.2016 r. w godzinach 8:00 - 14:30, 
                15.01.2016 r. w godzinach 8:00 - 11:00.
                sekretariat MOSIR ul. Legionów 15, pok. 26

 REGULAMIN

Rozdział I: Postanowienia Ogólne

 1. Wyjazdy na narty” wynikają z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych.

 2. Celem wyjazdu jest popularyzacja sportu (narciarstwa) oraz propagowanie aktywnego wypoczynku.

 3. Organizatorem jest Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR.

 4. Niniejszy regulamin ustala zasady organizacji wyjazdów na narty, zasady postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników.

 5. Organizacja wyjazdów na narty przez MOSiR polega wyłącznie na zapewnieniu:

  a) odpowiedniego środka transportu

  b) prowadzeniu zapisów osób - uczestników wyjazdu

  c) ubezpieczeniu uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków

 1. Regulaminem objęci są wszyscy uczestnicy wyjazdu i wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z jego postanowieniami oraz ich bezwzględnego przestrzegania.

Rozdział II: Termin i miejsce

 1. Wyjazdy na narty odbywają się zgodnie z terminami podanymi na stronie internetowej MOSiR z wyprzedzeniem, co najmniej tygodniowym (zakładka - AKTUALNOŚCI) zależnie od warunków narciarskich.

 2. Miejsce wyjazdu - parking obok Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu.
  Godzina wyjazdu, miejsce docelowe oraz koszty zostaną każdorazowo określone w ogłoszeniu na stronie internetowej MOSiR.

 3. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku złych warunków atmosferycznych oraz liczby uczestników mniejszej niż 20 osób

 4. W przypadku odwołania wyjazdu MOSiR powiadomi uczestników (osoby zapisane) o odwołaniu wyjazdu najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd.

Rozdział III: Organizacja - Uczestnicy Wyjazdu

 1. Oplata za wyjazd obejmuje:

  a) koszty przejazdu środkiem transportu wyznaczonym przez MOSiR

  b) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

 1. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do dokonania opłaty, wymienionej w pkt. 1 oraz podania danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w przypadku osób niepełnoletnich danych opiekuna prawnego, który będzie sprawował opiekę podczas wyjazdu, w siedzibie MOSiR przy ul. Legionów 15, I piętro, pokój 26 (sekretariat) w terminie do dnia określonego każdorazowo na stronie internetowej MOSiR.

 2. Opłatę należy dokonywać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 14:30 oraz w piątek w godzinach od 08:00 do 11:00.

 3. Uczestnicy wyjazdu powinni przybyć na miejsce wyjazdu na 15 minut przed godziną wyznaczoną do odjazdu.

 4. MOSiR zastrzega że po 15 minutach od godziny wyznaczonej na zbiórkę środek transportu ma prawo do odjazdu, bez prawa do zwrotu opłaty, wymienionej w pkt. 1 uiszczonej przez uczestnika.

 5. Przed odjazdem środka transportu zostanie odczytana lista uczestników, uprawnionych do skorzystania z wyjazdu tj. wyłącznie osób, które uiściły opłatę wymieniona w pkt. 1

 6. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką swojego opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność.

 7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do stosownego zachowywania się podczas jazdy środkiem transportu, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich regulaminów obowiązujących w danej stacji narciarskiej, w tym m.in.: jazdy na wyciągu narciarskim, zjazdów ze stoku.

 8. Podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych.

 9. Każdy uczestnik wyjazdu korzysta z tras narciarskich wyłącznie na swoją odpowiedzialność, powinien dokonywać wyboru poszczególnych tras na własną odpowiedzialność z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności.

 10. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wyjazdu, wybór trasy oraz za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak
  i mienia.


Rozdział IV: Przepisy końcowe

Dokonanie opłaty za wyjazd organizowany przez MOSiR jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 

 

 

 

 

 

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)