Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
Jesteś tutaj: Archiwum >> >>

NAUKA PŁYWANIA Z MOSIR OŚWIĘCIM

Mosir Oświęcim ogłasza nabór do szkółki pływania dla dzieci , młodzieży i dorosłych.

Zajęcia odbywać się będą w weekendy.


KOSZT ZAJĘĆ GRUPOWYCH;
-DZIECI- 280ZL (w tym wstęp na teren pływalni dwojga rodziców lub jednego dorosłego opiekuna nie będącego rodzicem)

-DOROŚLI-310ZL

Program nauczania będzie obejmował 12 godzin zajęć z wykwalifikowanym instruktorem w grupach 10- cio osobowych oraz trzy wejścia do sauny.


KOSZT ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH:
-1 LEKCJA 250ZL(przy zakupie minimum 5 lekcji jednorazowo 2 wejścia do sauny)


Lekcje indywidualne będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora i będą dostosowane do wieku i umiejętności osoby uczącej się pływać.
ZAJĘCIA GRUPOWE


WODNE PRZEDSZKOLE


Wodne przedszkole (dzieci w wieku od 4 do 6 lat)w grupach liczących do 10 osób.

PROGRAM 12 GODZIN;

-zapoznanie się ze środowiskiem wodnym poprzez gry i zabawy w wodzie, zastosowanie ćwiczeń ogólno-rozwojowych w wodzie i na lądzie , podstawowe elementy nauczania z zastosowaniem różnych pomocy naukowych.

EFEKT PROGRAMU:


-swobodne poruszanie się w środowisku wodnym, przełamanie wszelkich barier, lęku, nabycie elementarnych umiejętności pływackich, pierwsze kroki w nauczaniu systematyczności i dyscypliny na zajęciach sportowych. Wspomaganie rozwoju psycho-motorycznego. Czas spędzony wśród dziecięcych uśmiechów.

KILKA ZALET UCZESTNICTWA DZIECKA W PROGRAMIE;


-dziecko czuję się zrelaksowane fizycznie jak i psychicznie
-podnosi się jego odporność na infekcję
-kształtuje się harmonijna sylwetka
-wzrost cech motorycznych jak:siła, wytrzymałość, koordynacja ruchowa
-nawiązanie nowych przyjaźni


Cena karnetu 250zł(1 osoba).Karnet upoważnia do darmowego wstępu na basen dla dziecka i jego rodziców(2 osoby) oraz trzykrotne darmowe wejście do sauny.
(możliwość wielokrotnego uczestnictwa w przedszkolu wodnym)


NAUKA PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH

Program skierowany dla osób powyżej 18 roku życia , program nauczania podzielony na dwa etapy , po których uczestnik będzie mógł się cieszyć

  z samodzielnego pływania.

ETAP I


Program 12 godzin oparty na współczesnych metodach nauczania (słowo,pokaz,działanie praktyczne)przy użyciu wielu pomocy dydaktycznych.
-nauczanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym
-nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie
-poślizg na piersiach i grzbiecie
-proste skoki do wody
-nauczanie ruchów nóg do kraula na piersiach i grzbiecie
-nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach i grzbiecie
-elementy nurkowania

ETAP II


Program 12 godzin oparty na współczesnych metodach nauczania (słowo , pokaz, działanie praktyczne) przy użyciu wielu pomocy dydaktycznych
-doskonalenie pracy nóg do kraula na piersiach i grzbiecie
-doskonalenie pracy ramion na piersiach i grzbiecie
-koordynacja ruchów nóg i ramion w kraulu na grzbiecie
-koordynacja ruchów nóg i ramion do kraula na piersiach
-opanowanie wślizgów do wody , prostych skoków na głowę
-współczesna technika pływania kraulem na grzbiecie
-współczesna technika pływania kraulem na piersiach
-nauczanie pływania stylem klasycznym

EFEKT PROGRAMU;


-przygotowanie do samodzielnego pływania i doskonalenia własnych nabytych umiejętności czerpania pełnej przyjemności , jakie daje pływanie, pełne wykorzystanie ergonomii ruchu,jakie daje ukształtowany technicznie styl pływacki, technika pływania staje się rozpoznawalna.

KILKA ZALET UCZESTNICTWA W PROGRAMIE.


-zrelaksowanie psychiczne i fizyczne
-podnoszenie odporności na infekcje
- kształtowanie harmonijnej sylwetki
-wzrost cech motorycznych jak;siła, wytrzymałość, koordynacja ruchowa
-czerpanie niezliczonych korzyści (np. .zdrowotnych) jakie daje pływanie
-umiejętności nabyte podczas programu dają nowe spojrzenie na wodę i pływanie


Cena karnetu 280zł(1 osoba).Karnet upoważnia do darmowego wstępu na basen oraz trzykrotne darmowe wejście do sauny (możliwość wielokrotnego uczestnictwa w etapach)

NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI;

GRUPA I POCZĄTKUJĄCA


Ten etap nauki skierowany jest do dzieci i młodzieży, przygotowujący do właściwej nauki pływania,wyrabiając określone nawyki i umiejętności niezbędne w późniejszym procesie nauczania(podział wiekowy w grupach.)

-nauczanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym
-nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie
-poślizgi na piersiach i grzbiecie
-proste skoki do wody
-nauczanie ruchów nóg do kraula na piersiach i grzbiecie
-nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach i grzbiecie
-skoki na nogi do wody głębokiej(z pomocą instruktora)

EFEKTY PROGRAMU:


-opanowanie wszystkich elementów z zakresu nauczania początkowego, swobodne poruszanie się w środowisku wodnym, przełamanie wszelkich barier,nabycie wszystkich umiejętności pozwalających rozpoczęcie następnego etapu nauczania pływania, pierwsze kroki w nauczaniu systematyczności i dyscypliny na zajęciach sportowych , czas mile spędzony wśród nowo poznanych kolegów i koleżanek


ETAP II NAUKA PŁYWANIA


Ten etap nauki skierowany jest do dzieci i młodzieży , które w pełni opanowały Etap I(początkujący) mających wyrobione nawyki, które pozwalają przystąpić do nauki pływania

Program 12 godzin oparty na współczesnych metodach nauczania(słowo,pokaz, działanie praktyczne uczni) przy użyciu wielu pomocy dydaktycznych.

-doskonalenie pracy nóg do kraula na piersiach i grzbiecie
-doskonalenie pracy ramion do kraula na piersiach i grzbiecie
-koordynacja ruchów nóg i ramion do kraula na grzbiecie
-koordynacja ruchów nóg i ramion do kraula na piersiach
-opanowanie wślizgów do wody, prostych skoków na głowę
-elementy nurkowania

EFEKTY PROGRAMU;


-opanowanie podstawowych umiejętności pływackich w kraulu na grzbiecie i na piersiach, samodzielna próba pływania pełnym stylem pływackim bez pomocy instruktora i pomocy dydaktycznych, nabycie wszystkich umiejętności pozwalających na samodzielne pływanie i przystąpienie do kolejnego etapu nauczania technik sportowych

ETAP III NAUCZANIE TECHNIK SPORTOWYCH.


Ten etap nauki skierowany jest do dzieci i młodzieży , która w pełni opanowała umiejętności w etapie II i są gotowi do nauczania technik sportowych.

Program 12 godzin oparty na współczesnych metodach nauczania(słowo, pokaz,działanie praktyczne uczni) przy użyciu wielu pomocy dydaktycznych (np. płetwy)

-współczesna technika pływania kraulem na grzbiecie
-współczesna technika pływania kraulem na piersiach
-nauczanie pływania stylem klasycznym
-współczesna technika pływania stylem klasycznym
-nauczanie skoku startowego
-nauczanie nawrotów

EFEKT PROGRAMU;


-przygotowanie do samodzielnego pływania i doskonalenie własnych nabytych umiejętności, czerpania pełnej przyjemności , jakie daje pływanie, pełne wykorzystanie ergonomii ruchu, jakie daje ukształtowany technicznie styl pływacki, technika pływania staje się rozpoznawalna.


KILKA ZALET UCZESTNICTWA W PROGRAMIE;


-zrelaksowanie psychiczne i fizyczne
-podnoszenie odporności na infekcje
-kształtowanie harmonijnej sylwetki
-wzrost cech motorycznych jak;siła , wytrzymałość , koordynacja ruchowa
-nawiązywanie nowych przyjaźni
-czerpanie niezliczonych korzyści(np .zdrowotnych)jakie daje pływanie

Cena karnetu ;250zl(1 osoba).Karnet upoważnia do darmowego wstępu na basen dla dzieci i jego rodziców(2osoby)oraz trzykrotne darmowe wejście do sauny(możliwość wielokrotnego uczestnictwa w etapie III)

ZAJECIA INDYWIDUALNE

Program nauczania indywidualnego skierowany jest do wszystkich osób bez ograniczeń wiekowych , którzy chcą nauczyć się pływać.

Program dopasowany indywidualnie do wieku i umiejętności osoby uczącej się pływać.

KILKA ZALET UCZESTNICTWA W PROGRAMIE;

-indywidualne podejście
-zrelaksowanie fizyczne i psychiczne
-podnoszenie odporności
- kształtowanie harmonijnej sylwetki
-wzrost cech motorycznych jak; siła, wytrzymałość,koordynacja ruchowa,
-umiejętności nabyte podczas programu dają nowe spojrzenie wodę i pływanie

Cena lekcji :50zl (1 osoba).Karnet upoważnia do darmowego wstępu na basen, przy wykupieniu minimum 5 lekcji dwukrotne darmowe wejście do sauny(możliwość wykupienia lekcji indywidualnych bez ograniczeń)


DOSKONALENIE PLYWANIA

-przygotowanie do egzaminów(szkoła policyjna, wojskowa i AWF)
-przygotowanie do kursu na stopień młodszego ratownika i ratownika WOPR z elementami ratownictwa


Cena lekcji;60zl(1 osoba) specjalny program dostosowany do potrzeb i umiejętności osoby uczestniczącej w zajęciach.REGULAMIN SZKOLY PLYWANIA

1.Zajęcia odbywać się będą w (godzinach lekcyjnych) po 45min

2.Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem

3.Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka na zajęciach nauki pływania

4.Zajęcia grupowe odbywać się będą dwa razy w tygodniu według harmonogramu
Korzystanie z zajęć umożliwia karnet nauki pływania

5.Szkoła pływania nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni w czasie prowadzenia zajęć.

6.Szkoła Pływania nie odpowiada za nie zrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.

7.W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych(np. awaria w basenie), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

8.Wszystkie osoby znajdujące się na zajęciach są zobowiązane zastosować się do poleceń prowadzącego.

9.Korzystający zobowiązani są do zapoznania się przestrzegania Regulaminu Pływalni MOSIR Oświęcim

10.Lekcje pływania w grupach odbywać się będą wg .ustalonego programu nauczania

11.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia 10minut przed rozpoczęciem zajęć.

12.W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia

13.Osoby nietrzeźwe lup pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.


Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)