Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Regulamin

 REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU 1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach.

 2. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.

 3. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.

 4. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie i korzystać ze skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.

 5. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

 6. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

 7. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.

 8. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.

 9. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

 10. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.

 11. Na terenie skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

 12. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu skateparku przez upoważnione osoby.

 13. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateparku – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

 14. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

 15. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku – nie jeździsz sam!

 16. W trakcie korzystania ze skateparku i jego urządzeń zachowaj szczególną ostrożność i zwracaj uwagę na pozostałych uczestników. Przed zjazdem rozejrzyj się wokół siebie i poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody – poprzez podniesienie ręki, itp.

 17. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom:

 • kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),

 • z chorobami układu ruchowego,

 • z wadami serca,

 • chorym na epilepsję,

 • kobietom w ciąży.

 1. Jazda na rolkach i deskorolce są to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

 2. Każdy Korzystający ze skateparku ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wejściem na teren skateparku.

 3. Wejścia na teren skateparku i korzystanie z niego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, akceptacją jego zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania.
PAMIĘTAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości,

nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !


Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)

Straż pożarna 998

Policja 997

Pliki do pobrania:

RegulaminSkateparku.pdf (Rozmiar: 42557 bajtów)