Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Regulamin

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje zawody szkolne na poziomie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Podstawowym zadaniem jest popularyzacja i upowszechnianie uczestnictwa w sporcie ogółu uczniów, spełnianie ich potrzeb i zainteresowań fizycznych, psychicznych i społecznych.

Celem systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej MOSiR w Oświęcimiu jest:
- popularyzacja i upowszechnianie sportu,
- tworzenie każdemu uczniowi warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach kultury fizycznej,
- poszerzanie procesu systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego,
- poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz imprezach i zawodach, przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowana patologicznych,
- rozwój dyscyplin sportowych uprawianych w powiecie i województwie, a także rozszerzanie zasięgu sportu młodzieżowego,
- organizowanie Igrzysk i Gimnazja Młodzieży - miejskiego szczebla eliminacji do zawodów powiatowych i wojewódzkich w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie.

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Oświęcim organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

2. Program:
- Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Mini piłka koszykowa, mini piłka siatkowa, mini piłka ręczna, mini piłka nożna, biegi przełajowe ( indywidualne i drużynowe), czwórbój la, unihokej, tenis stołowy (drużynowy i indywidualny), szachy, trójbój la, halowa mini piłka nożna.
- Miejskiej Gimnazjony Młodzieży Szkolnej
Piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, biegi przełajowe (drużynowe i indywidualne), indywidualne zawody la, szkolna liga la, unihokej, tenis stołowy (drużynowy i indywidualny), badminton, szachy, halowa piłka nożna.

3. Dokumentacja:
- pisemne zgłoszenie do zawodów według wzoru (załącznik nr 2),
- ważna legitymacja szkolna (prawo reprezentowania szkoły maja uczniowie, którzy w roku szkolnym 2011/12 rozpoczęli naukę nie później niż 1 października 2011r.).

4. Uczestnictwo:
- we wszystkich zawodach zespół składa się z uczniów jednej szkoły,
- uczniowie maja prawo startu tylko w swoich grupach wiekowych,
- obowiązują stroje sportowe (jednolite stroje w przypadku drużyny).

5. Zasady finansowania:
Koszty organizacji zawodów miejskich pokrywa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

6. Sprawy różne:
w sprawach szczegółowych, dotyczących interpretacji regulaminów decyduje miejski koordynator sportu szkolnego - kol. Jerzy Salon.