Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI
1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Krytej Pływalni w Oświęcimiu i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego obiektu oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników Krytej Pływalni w Oświęcimiu za wyjątkiem:
 • osób cierpiących na lęk wysokości,
 • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na platformie startowej zjeżdżalni,
 • dzieci do lat 8,
 • osób o wzroście mniejszym niż 120 cm.
5. Dzieci do lat 8 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą  opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
8. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
9. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do sygnalizacji świetlnej:
 • kolor zielony - wolny zjazd,
 • kolor czerwony - zakaz zjazdu.
10. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.

11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Krytej Pływalni w Oświęcimiu lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

 • użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 • wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
 • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
 • wnoszenia do rury jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach itp.) oraz sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
 • wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
 • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
 • wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego  oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
12. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
13. Nadzór nad  przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią  ratownicy  wodni i pracownicy Krytej Pływalni w Oświęcimiu. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane   bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

15. Kryta Pływalnia w Oświęcimiu nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.

16. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z  terenu Krytej Pływalni w Oświęcimiu.