Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Oferta

 UWAGA !!!

OD 24.04.2022 HALA LODOWA NIECZYNNA Z POWODU

PRZERWY REMONTOWO-TECHNICZNEJ.

W obiekcie Hali Lodowej obowiązuje zakrywanie ust i nosa, zachowanie dystansu oraz dezynfekcja rąk.

Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA SZKÓŁKI ŁYŻWIARSKIEJ :

PONIEDZIAŁKI - GODZ. 17.00 - 17.45

ŚRODY - GODZ. 17.00 - 17.45

Ceny:

Karnet 8 wejść -104 zł

Karnet 4 wejścia -56zł

Bilet jednorazowy - 18zł

Karnet na wypożyczenie łyżew 8 wejść - 56 zł

Karnet na wypożyczenie łyżew 4 wejścia - 32 zł

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/842-27-83

tr. Madzia i tr. Krystyna


ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA MINIHOKEJA:

PONIEDZIAŁKI - GODZ. 17.45-18.30 

ŚRODY - GODZ. 17.45-18.30

Ceny:

Karnet 8 wejść - 104 zł

Karnet 4 wejścia - 56 zł

Bilet jednorazowy - 18 zł 

Karnet na wypożyczenie łyżew 8 wejść - 56 zł

Karnet na wypożyczenie łyżew 4 wejścia - 32 zł

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/842-27-83

 tr. Witek i tr. Adam

ZAPRASZAMY !!! 

Regulamin Szkółki Łyżwiarskiej i Minihokeja


 1. Zajęcia szkółki łyżwiarskiej i minihokeja organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji w Oświęcimiu.

 2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim. Informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.mosir.oswiecim.pl, tel. 338434339 oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w obiektach MOSiR. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno ? reklamowych.

 3. Uczestnicy szkółki łyżwiarskiej i minihokeja zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiekcie Hali Lodowej, w tym regulaminu wybranych zajęć oraz regulaminu Hali Lodowej MOSiR.

 4. Zajęcia szkółki łyżwiarskiej i minihokeja prowadzone są przez instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć.

 5. W zajęciach szkółki łyżwiarskiej i minihokeja mogą uczestniczyć dzieci pod opieką rodzica/pełnoletniego opiekuna. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przebywania na terenie obiektu w czasie trwania zajęć.

 6. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest:

 • dostarczenie do instruktora prowadzącego zgody rodzica lub opiekuna prawnego,

 • dokonanie opłaty jednorazowej (biletu) lub wykupienie karnetu.

 1. Przy zapisie rodzice zobowiązani są poinformować o ewentualnych chorobach dzieci
  (np. epilepsji, cukrzycy, arytmii serca, astmie, alergii itp.)

 2. Każdy uczestnik powinien posiadać kask ochronny, rękawiczki oraz strój sportowy. Kask musi być dopasowany tak, aby pełnił rolę ochronną.

 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne uczestnictwa dzieci w zajęciach szkółki, ponoszą ją rodzice lub opiekunowie prawni zapisujący dzieci na zajęcia.

 4. Uczestnicy szkółki łyżwiarskiej i minihokeja ćwiczą w grupie i dniu wskazanym przez instruktora. Punktualnie wchodzą i schodzą z tafli.

 5. Instruktorzy prowadzą szkółkę łyżwiarską i minihokeja zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą
  i doświadczeniem. Wszelkie upadki i wypadki uczestników są ryzykiem, które wiąże się
  z nauką jazdy na łyżwach. Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki tych wypadków.

 6. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia, powrót po zajęciach oraz przygotowanie do wejścia uczestnika na lodowisko odpowiadają rodzice.

 7. Stawki i ceny za korzystanie z zajęć szkółki łyżwiarskiej i minihokeja określa cennik opłat zatwierdzony przez Radę Miasta Oświęcim. Cennik jest dostępny na stronie internetowej MOSiR Oświęcim i na tablicy ogłoszeń Hali Lodowej.

 8. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.

 9. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet.

 10. Ilość zajęć oraz termin ważności karnetu są określane na karnecie.

 11. Zajęcia szkółki łyżwiarskiej i minihokeja trwają 45 minut.

 12. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia, uszkodzenia sprzętu itd. należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi zajęć.

 13. Wykupienie karnetu lub jednorazowego biletu wstępu na zajęcia jest równoznaczne
  z zapoznaniem się z regulaminami obowiązującymi w Hali Lodowej, w tym z regulaminem obiektu Hali Lodowej oraz regulaminem wybranych zajęć, akceptacją postanowień w nich zawartych oraz zobowiązaniem uczestnika do stosowania się do ich zapisów.

 14. Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu wybranych zajęć oraz regulaminu Hali Lodowej będą wypraszane z zajęć.

 15. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć w związku
  z organizacją imprez sportowych lub innych ważnych powodów niezależnych od MOSiR.