Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

JUŻ PŁYWAM 2022

Już Pływam | Zdjęcie przedstawia doje dzieci pływających w basenie w czepkach czerwonym i białym i okularach. Dodatkowo na zdjęciu jest napisane MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA JUŻ PŁYWAM - PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.
Już PływamZdjęcie przedstawia doje dzieci pływających w basenie w czepkach czerwonym i białym i okularach. Dodatkowo na zdjęciu jest napisane MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA JUŻ PŁYWAM - PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.

JUŻ PŁYWAM PODSUMOWANIE

Od  od 27 września do 30 listopad br.. w obiekcie Krytej Pływalni MOSiR Oświęcim realizowany był projekt "Już pływam" współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2400,00 zł


W projekcie uczestniczyło trzydzieścioro dzieci ze szkół podstawowych.


Projekt podzielony był na dwa etapy i obejmował 20 godzin nauki pływania. Zajęcia odbywały się we wtorki i środy pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania.


Uczestnicy projektu opanowali podstawowe umiejętności nauki pływania kraulem, na grzbiecie i na piersiach. Dzieci zapoznały się także z zasadami bezpiecznego zachowania się na basenie i akwenach otwartych.


W zajęciach wykorzystano przybory dostępne na basenie: kółka, deski, makarony, piłki.


Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia podstawowego kursu nauki pływania.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom.


Zapraszamy do naszej galerii: https://www.mosir.oswiecim.pl/Galeria-44.html


Założenia projektu:

Realizacja projektu obejmuje 20 godzin lekcyjnych w zakresie nauki i doskonalenia pływania w okresie od 27 września do 30 listopad br.

Celem projektu jest:

- zapoznanie  z zasadami bezpiecznego korzystania z basenów,

- opanowanie podstawowych umiejętności pływackich w kraulu na grzbiecie i na piersiach,

- samodzielna próba pływania pełnym stylem pływackim bez pomocy instruktora i pomocy dydaktycznych,

- nabycie wszelkich umiejętności pozwalających na samodzielne pływanie,

- nabycie umiejętności bezpiecznego zachowanie się na basenach i akwenach otwartych.


Planowany przebieg nauki pływania:

Etap I (10 godzin)  przygotowujący  do  właściwej  nauki  pływania,  wyrabiający nawyki i  umiejętności  niezbędne  w  późniejszym  procesie  nauczania:

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z basenów,

 • nauczanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym,

 • nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie,

 • proste skoki do wody,

 • nauczanie ruchów nóg do kraula na piersiach i grzbiecie,

 • nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach i grzbiecie,

 • skoki do wody głębokiej (z pomocą instruktora)

Etap II (10 godzin):

 • doskonalenie pracy nóg do kraula na piersiach i grzbiecie,

 • doskonalenie pracy ramion do kraula na piersiach i grzbiecie,

 • koordynacja pracy nóg do kraula na piersiach i grzbiecie,

 • koordynacja pracy ramion do kraula na piersiach i grzbiecie,

 • opanowanie wślizgów do wody oraz skoków na głowę,

 • elementy nurkowania.


Opłata za kurs wynosi 130 zł i obejmuje: udostępnienie sprzętu do nauki pływania, koszt zatrudnienia instruktora, ubezpieczenie NNW.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy dokonywane będą, obowiązkowo osobiście przez rodzica lub opiekuna prawnego w Krytej Pływalni miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Chemików 2 od 20 września 2022 w godzinach 09.00 - 16.00.

Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem projektu oraz dostarczenia oświadczenia podpisanego przez obojga rodziców.

W przypadku rezygnacji z zajęć nie ma możliwości zmniejszenia kosztów czy zwrotu pieniędzy.

Regulamin do pobrania poniżej.

Serdecznie zapraszamy !!!

Pliki do pobrania:

Regulamin - Już Pływam 2022.pdf (Rozmiar: 67904 bajtów)
Oświadczenie Już Pływam 2022.pdf (Rozmiar: 82984 bajtów)